TURVALINE_web_LARGE

Covid-19

SIIN ON TURVALINE!

Vinge Vänt on liitunud “Siin on turvaline” märgisega, millega anname oma panuse COVID-19 leviku piiramisele. 

Sihtasutuse Viljandimaa Arenduskeskus poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

Vinge Vänt kinnitab, et:
 
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös; 
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt; 
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud on vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui töötajatega; 
  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid; 
  • osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel